Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Kommunikasjon og samfunnskontakt