07 Aug, 2019

Er du sykepleier, helsefagsarbeider eller har annen relevant helsefaglig bachelorgrad? for Tromsø kommune

 • Tromsø kommune

Stillingsbeskrivelse

Tromsø kommune

Hansine Hansens veg 90
9019 TROMSØ

Tromsø kommune er Nord-Norges største kommune med 76 000 innbyggere. Byen er en urban villmark, med kafeer, universitet og folkeliv i naturskjønne omgivelser. Tromsøs unike, strategiske beliggenhet i nordområdene er koblet sterkt opp mot universitet, universitetssykehus, et godt flyrutetilbud, fantastisk natur og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har rundt 7000 medarbeidere fordelt på 86 enheter og tjenester.

Avdeling for helse og omsorg er organisert i fem seksjoner: Seksjon for hjemmetjenester, Seksjon for sykehjem, Seksjon for oppfølgingstjenester, Seksjon for behandling og rehabilitering og Seksjon for velferd, arbeid og inkludering.

Responssenter for velferdsteknologi er organisert under Seksjon for behandling og rehabilitering. Seksjonen har fokus på tverrfaglig samarbeidspraksis og ledelse av tverrfaglig team. Responssenteret er under etablering og det planlegges prøvedrift fra høsten 2019. Lokalisering på Helsehuset i Breivika.

Er du sykepleier, helsefagsarbeider eller har annen relevant helsefaglig bachelorgrad?

Org. nr: - Stillingsident: 4113560525 Presentasjon av stillingen:

Tromsø kommune søker personell til nyopprettet Responssenter for velferdsteknologi. Senteret skal motta, vurdere og iverksette relevante tiltak på alarmer fra hjemmeboende tjenestemottakere. Responssenteret vil være en heldøgntjeneste med tredelt turnus.

Tromsø kommune søker deg som har interesse av å delta i en spennende og fremtidsrettet utvikling av helse- og omsorgstjenestene. Responssenteret, som er under planlegging, skal være et mottak av varsler fra trygghetsskapende velferdsteknologiske løsninger til kommunen. Responstjenesten skal sikre at tjenestemottakere som benytter velferdsteknologi får råd og veiledning, samt sørge for nødvendig og effektiv oppfølging av varselet.

Vi søker:

2 x 100% stilling som sykepleier eller annen relevant helsefaglig bachelorgrad

2 x 100% som helsefagarbeider

Antall stillinger kan bli endret, dersom ansatte med relevant kompetanse i Tromsø kommune blir overtallig.

Vi åpner opp for å dele opp stillingsstørrelsen ved kombinasjon av arbeid i hjemmetjenesten og responssenteret, dersom noen søkere finner dette aktuelt.

Arbeidsoppgaver

 • Bemanne operatørplass i responssenteret
 • Sørge for at tjenestemottakere får hjelp ved å besvare henvendelsene, vurdere alvorlighetsgrad, samt avklare det videre forløpet
 • Veilede personell ute i omsorgstjenestene i forhold til alarmer og varslinger som er uløst
 • Bidra til å videreutvikle tjenestens innhold, tilføring av nye velferdsteknologiske løsninger
 • Bidra til kartlegging av innbyggernes behov for ulike velferdsteknologiske løsninger
 • Delta i utprøving og implementeringer av nye velferdsteknologiløsninger sammen med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Systemoppfølging, kvalitetssikring og avvikshåndtering
 • Bidra til å opprettholde en høy troverdighet til tjenesten og sikre god samhandling med responssenterets samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier
 • Autorisasjon som sykepleier/spesialsykepleier, eller annen helsefaglig bachelorgrad
 • Det er ønskelig med søkere med lang erfaring fra primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten eller annen relevant erfaring fra ambulerende virksomheter
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Søkere med samisk eller kvensk språk/bakgrunn er ønskelig

Utdanningsretning

Medisin/helse/sosialfag

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker deg som liker å jobbe selvstendig og i mindre team. Du må være fleksibel, komfortabel med å fatte beslutninger og akseptere at den ukjente faktoren er en del av hverdagen
 • Du må være inkluderende, løsningsorientert og kunne arbeide med brukerens problemstilling fra et flerfaglig perspektiv. Gode kommunikasjonsevner er en forutsetning.
 • Fordel med tidligere erfaring fra arbeid med velferdsteknologi eller erfaring fra Call- senter arbeid
 • Dersom manglende formell utdanning innen fagfeltet, vil relevant erfaring bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En spennende stilling tilhørende et nytt tjenestetilbud
 • Opplæring i fagsystemer og et stort fokus på fagutvikling
 • Tilhørighet til et tverrfaglig og innovativt miljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Annet:
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter

Kontaktinformasjon


Camilla Johansen, Prosjektleder, 94786161, Camilla.Johansen2@tromso.kommune.no

Arbeidssted


Hansine Hansens veg 90
9019 Tromsø

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgiver:Tromsø kommune

Referansenr.:4113560525
Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 25.08.2019 PAM

Stillingsnummer: 1902-2019-08-35 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Stillingstittel

Sykepleier

Navn på Etat/Enhet

Tromsø kommune