07 Aug, 2019

Avdelingsdirektør Samfunnsutvikling for Nordre Land Kulturskole

 • Nordre Land Kulturskole

Stillingsbeskrivelse

Nordre Land Kulturskole

STORGATA 28
2870 DOKKA
Telefon: +47 480 91 566

Nordre Land kommune har ca 6700 innbyggere og ligger sentralt i Oppland fylke, ca 14 mil fra Oslo og kort vei fra Lillehammer og Gjøvik. Våre verdier er åpen- offensiv og ansvarlig. Administrasjonssenteret er Dokka, Norges første erklærte landsby. Kommunen har et rikt forenings- og organisasjonsliv og godt utbygd skoleverk med videregående skole med mange studieretninger. Vi har full barnehagedekning, byggeklare tomter og et driftig næringsliv. Nordre Land gir unike muligheter til friluftsliv med nærhet til Randsfjorden og fjellpartiet Synnfjell.

Nordre Land Kommune søker etter avdelingsdirektør (kommunalsjef) for vår nyopprettede avdeling for Samfunnsutvikling og drift. Du blir en viktig leder i kommunen, og skal legge til rette for utvikling og infrastruktur som skaper vekst, trivsel og et attraktivt lokalsamfunn. Samfunnsutvikling og drift er en viktig premissleverandør for å legge til rette for at vi fyller vår visjonen Ekte Landsbyliv og levende grender med innhold og aktiviteter. Mer om oss på www.nordre-land.kommune.no

Avdelingsdirektør Samfunnsutvikling

Stillingen inngår i kommunedirektørens (rådmannens) strategiske ledergruppe, og sammen med ledere for organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling har vi ansvaret for at innbyggerne får gode kommunale tjenester og at ledelse og styring skjer i samsvar med politiske føringer og med bærekraftig økonomi. Du vil få mye kontakt med politikere og næringsutviklere, og være prosjektansvarlig for store investeringer.

Du vil være overordnet ansvarlig for følgende tjenesteområder:

 • Kultur, med servicetorg, bibliotek, kino, ungdomsklubb og kulturskole
 • Plan, bygg og landbruk
 • Eiendom
 • Teknisk drift/ VAR
 • Brann og redning

Nordre Land kommune er en dynamisk organisasjon, og andre fagfelt kan etter prosess med ansatte og i samråd med kommunedirektør og ledergruppe inngå i ansvarsområdet.

Ønsket bakgrunn/ kvalifikasjoner
 • Solid ledererfaring både operativt og strategisk
 • Erfaring fra et eller flere av tjenesteområdene
 • Bred samfunnsforståelse og innsikt i politiske prosesser
 • Erfaring fra mediekontakt og formidlingsarbeid
 • Erfaring fra kommunal sektor vi være en fordel
 • Prosjektledererfaring og innsikt i arbeid med internkontroll er også ønskelig
 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole

Vi søker en avdelingsdirektør som
 • Har personlig og faglig autoritet og er strategisk orientert
 • Har god rolleforståelse og høy personlig integritet
 • Er resultat- og utviklingsorientert
 • Har god økonomisk forståelse
 • Har god gjennomføringsevne
 • Har gode kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Evner å bygge gode samarbeidsrelasjoner med politikere, innbyggere, næringsliv, lag organisasjoner og andre forvaltninger.
 • Er en god teamutvikler
 • Har god forståelse for digitalisering

Vi tilbyr:
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en utviklingsorientert organisasjon
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Ytelsesbasert pensjon og medlemskap i KLP

For nærmere informasjon om stillingen kontakt kommunedirektør Esther Gilen, tlf. 48091566, eller vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 10. august.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 0538-2019-07-12 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Finn

Stillingstittel

Avdelingsdirektør (offentlig administrasjon)

Navn på Etat/Enhet

Nordre Land Kulturskole