07 Aug, 2019

Ergoterapeut for Skjoldtunet

  • Skjoldtunet

Stillingsbeskrivelse

Skjoldtunet

Søråshøgda 9
5235 RÅDAL

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Ergoterapeut

Org. nr: - Stillingsident: 4111828048 Presentasjon av stillingen:

Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i fana og Ytrebygda har nå ledig en fast 70% stilling for ergoterapeut f.o.m 01.09.19

50% av stillingen er knyttet til arbeid ved Rehabiliteringsavdelingen på Skjoldtunet sykehjem (16 senger), og resten av stillingen er knyttet til arbeid med voksne og eldre i hjem og på institusjoner.

Tjenesten har nye, flotte lokaler på Kilden senter på Nordås, og har 39 ansatte (Ergoterapeuter, fysioterapeuter, en sykepleier, og en merkantil konsulent)

Vår visjon er: "Aktivitet og bevegelse for bedre helse og funksjon"

Vi søker etter en engasjert ergoterapeut til en fast 70% stilling

Arbeidsoppgaver


Kartlegging/undersøkelse av fysisk og kognitiv funksjon hos pasienter i rehabiliteringsavdelingen og kartlegging av brukere i eget hjem eller på institusjon

ADL trening, finmotorisk trening, boligtilrettelegging og formidling/tilpassing av hjelpemidler

Tverrfaglig samarbeid på rehabiliteringsavdelingen. Samarbeid innad i egen tjeneste og med eksterne samarbeidspartnere

Veiledning av studenter

Råd og veiledning av samarbeidspartnere, brukere og pårørende

Bidra aktivt til fagutviklingsarbeid

Kvalifikasjoner


Må ha utdanning som ergoterapeut på bachelornivå

Må ha erfaring med/og eller interesse for å arbeide med voksne/eldre og med rehabilitering

Må ha interesse for og erfaring med tverrfaglig samarbeid

Det er ønskelig med kompetanse og eventuell videreutdanning innenfor de nevnte fagområdene

Personlige egenskaper


Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid

Evne til å arbeide systematisk og strukturert

Evne til omstilling

God formuleringsevne skriftlig og muntlig

Må være positiv og løsningsorientert

Må kunne bidra positivt til vårt gode arbeidsmiljø

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr


Vi tilbyr :

Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø

Fleksibel arbeidstidsordning

Grunnlønn etter tariff, med muligheter for kompetansetillegg for videreutdanning

Kontaktinformasjon


Birgit Gran, Enhetsleder, 95808531, Bigit.gran@bergen.kommune.no

Arbeidssted


Søråshøgda 9
5235 Rådal

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgiver:Bergen kommune

Referansenr.:4111828048
Stillingsprosent: 70%
Søknadsfrist: 16.08.2019 PAM

Stillingsnummer: 1210-2019-07-123 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Stillingstittel

Ergoterapeut

Navn på Etat/Enhet

Skjoldtunet