07 Aug, 2019

Aktivitetsskolen Maridalen for AKTIVITETSSKOLEN MARIDALEN

 • AKTIVITETSSKOLEN MARIDALEN

Stillingsbeskrivelse

AKTIVITETSSKOLEN MARIDALEN

Gamle Maridalsvei 45
0890 OSLO

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Osloskolen skal være en foregangsskole og gå foran i utviklingen av et trygt, motiverende og inkluderende læringsmiljø. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo. Utdanningsetaten er organisert under Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. Kommunaldirektøren er Utdanningsdirektørens nærmeste overordnede. Les mer om Osloskolen på våre nettsider.

Aktivitetsskolen Maridalen

Org. nr: - Stillingsident: 4099041399 Presentasjon av stillingen:

Maridalen er en liten fådelt skole med ca. 67 elever. Aktivitetsskolen Maridalen har omtrent 48 elever og holder til i eget bygg vegg i vegg med skolen. Vi har et engasjert og inkluderende personale både på skolen og AKS. Aktivitetsskolen Maridalen ligger fantastisk til i marka og har flotte utearealer med blant annet fotballbane og flotte lekeområder. Om vinteren kan vi boltre oss i akebakken og skiløyper. Utearealet brukes aktivt i AKS og skoletiden
Aktivitetsskolen søker assistenter i 50% stilling.
Du vil bli en del av en hektisk og spennende hverdag.

Du må være engasjert, positiv, kreativ, selvstendig, fleksibel og punktlig og være en som kjenner til rammeplanen for Aktivitetsskolen og har spesiell interesse av å jobbe innenfor et eller flere av de fire målområdene:

 • Natur, miljø og bærekraftig utvikling
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Fysisk aktivitet
 • Mat og helse

Høres dette spennende ut? Bli med oss å AKS Maridalen til den beste AKS for våre elever.

Arbeidsoppgaver

 • Tydelig voksenperson og god rollemodell for barna
 • Samarbeid med lærerne for å legge til rette for god opplæring
 • Være bindeledd mellom skole og AKS
 • Planlegge og gjennomføre læringsstøttene aktiviteter /kurs
 • Ha god kommunikasjon med foresatte
 • Ta del i praktiske oppgaver som å lage mat.
 • Delta på en planleggingskveld en kveld i måneden og kurs i løpet av året

Kvalifikasjoner

 • Fullført og bestått videregående skole
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Du må beherske norsk meget godt både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra arbeid med barn er en fordel
 • Du kan arbeide både selvstendig og i team

Utdanningsnivå

 • Videregående skole

Personlige egenskaper

 • Du bygger gode relasjoner
 • Du er målbevisst og har høye ambisjoner på egne og elevers vegne
 • Du tar selstendig tak i arbeidoppgaver
 • Du er fleksibel
 • Du er blid, positiv og har godt humør
 • Tilsetting er betinget av godkjent politiattest

Vi tilbyr

 • Et svært godt og inkluderende arbeidsmiljø med varierende arbeidsoppgaver
 • Muligheter for godt og utviklende samarbeid med flotte elever og foresatte
 • Mangfold og rom til å bruke dine kreative evner
 • Lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk

Kontaktinformasjon


Mette Bjørklund, AKS leder, 97413171, mette.bjorklund@ude.oslo.kommune.no

Arbeidssted


Gamle Maridalsvei 45
0890 Oslo

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:4099041399
Stillingsprosent: 50%
Startdato: 02.09.2019
Sluttdato: 30.06.2020
Søknadsfrist: 08.08.2019 PAM

Stillingsnummer: 0331-2019-07-282 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Stillingstittel

Barnehage- og skoleassistenter mv.

Navn på Etat/Enhet

AKTIVITETSSKOLEN MARIDALEN