07 Aug, 2019

Kommunelege/fastlege for KARASJOK KOMMUNE HELSE/OMSORG

  • KARASJOK KOMMUNE HELSE/OMSORG

Stillingsbeskrivelse

KARASJOK KOMMUNE HELSE/OMSORG

Rådhusgata 4
9730 KARASJOK
Telefon: 78468500
Web: https://www.karasjok.kommune.no

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner.

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk m.v. Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv; Norges beste lakseelv, rype/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Kommunelege/fastlege

Kommunen har 4 fastlege stillinger og en stilling som turnuslege. Vi har hatt stabilt og godt fagmiljø på allmennlegekontoret over lang tid. Kommunen deltar også i ALIS nord prosjektet for spesialisering i allmennmedisin. Kommunen er et av vertskommunene for Finnmarksmodellen for utdanning av femte og sjette års medisinstudenter fra Universitetet i Tromsø.

En av våre fastleger går snart over i en annen stilling. I Kárášjoga gielda/Karasjok kommune blir det ledig 100 % vikariat stilling som kommunelege II/fastlege i et år, fra og med 01.09.2019, med mulighet for forlengelse.

For stillingen gjelder:

¿ Egen pasientliste i forhold til arbeid som fastlege liste lengde per i dag 675.

¿ Lønn etter avtale

¿ Kommunen har 4-6 delt legevakt, legene må delta i legevakt arbeidet.

¿ Kommunelegen må i opptil 20% av arbeidstiden

¿ utføre kommunale allmennmedisinske oppgaver som sykehjemslege, helsestasjonslege eller lege i skolehelsetjeneste, samt annet offentlig legearbeid.

For øvrig kan kommunen tilby:

¿ Flyttegodtgjørelse etter avtale

¿ Bolig/leilighet til leie

Vi søker en kommunelege II/ fastlege som har norsk autorisasjon, det er en fordel å være spesialist i allmennmedisin.

Vi legger vekt på faglig dyktighet, evne til å samarbeide, fleksibilitet, selvstendighet, personlig egnethet og engasjement for fagfeltet vektlegges ved ansettelse

Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert. Også personer uten kunnskaper i samisk språk oppfordres til å søke. Søkerne må også beherske norsk språk både muntlig og skriftlig.

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover, avtaler og reglement.

Fra bruttolønn trekkes 2 % pensjonsinnskudd. Staten tilbyr nedskriving av studielån med

10 % pr. år.

Søkere må oppgi minst 2 referanser.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

Kommuneoverlege Georges Nasr, tlf 78 46 85 00

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes Kárášjoga gielda/Karasjok kommune, Ansettelsesutvalget, 9730 Kárášjohka/Karasjok eller postmottak@karasjok.kommune.no, innen 16. august 2019. PAM

Stillingsnummer: 2021-2019-07-21 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

Stillingstittel

Bydelslege/Kommunelege

Navn på Etat/Enhet

KARASJOK KOMMUNE HELSE/OMSORG