07 Aug, 2019

Sykepleier for Nesodden kommune

  • Nesodden kommune

Stillingsbeskrivelse

Nesodden kommune

Rukkedalsvegen 46
3540 NESBYEN

Nes kommune er hjertet i Hallingdal, og ligger mellom Oslo og Bergen i Buskerud fylke. Kommunen har ca. 3 300 innbyggere, hvorav 2 100 innbyggere er bosatt i Nesbyen. Det er et stort antall besøkende til kommunen på grunn av store hytteområder.

Barnehagedekningen er god, og det er et variert skoletilbud innen videregående skole i Hallingdal. I kommunen er det et mangfold av frivillige organisasjoner for alle aldersgrupper og interesser. Mulighetene for en aktiv fritid er mange både innen idrett, friluftsliv og kultur (www.nesbyen.no). Kommunen er en av Norges mest attraktive sykkeldestinasjoner (www.trailhead.no). Med Bergensbanen og Rv. 7 er kommunen lett tilgjengelig.

Sykepleier

Nes kommune søker etter sykepleier i nattjenesten i 76 % fast stilling.

I kommunen vår har vi et godt, stabilt og tverrfaglig arbeidsmiljø med blant annet sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeut samt god legedekning. Vi har ansatte fra ulike land, som utgjør et godt internasjonalt miljø.

Vi setter kompetanseutvikling høyt, og har ulike studiegrupper både lokalt og regionalt som gir kursbevis etter gjennomføring. Vi bidrar også til at våre ansatte får fagbrev og etterutdanning som er i tråd med vår profil. Ansatte som er sykepleier i hjemlandet, vil få bistand til å få godkjenning som sykepleier i Norge mens de er ansatt hos oss.

Om stillingen:
Det er 5 nattevakter hver natt. Arbeidsoppgavene fordeles innen de de ulike områdene; sykehjemsavdeling, rehab, avdeling for demens og hjemmetjenester. Som sykepleier er du stasjonert på sykehjemsavdelingen, og har overordnet ansvar gjeldende natt.

Kvalifikasjoner:
- Sykepleier
- Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig

Egenskaper:
- Gode samarbeidsevner
- Være fleksibel
- Være helsemessig skikket til arbeidet

Personlig egnethet vektlegges.

Avlønning og betingelser:
Tilsetting i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.
Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Søknadsfrist: 20.08.2019.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Servicetorget i Nes kommune, tlf: 32 06 83 00.

Søknad sendes:
Nes kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Via hjemmesiden vår finner du dette under fanen <>, velg <>, velg aktuell stilling og trykk på grønn knapp oppe til høyre og velger <>.

Hvis det blir aktuelt med intervju, må attester og vitnemål tas med. Gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må framlegges før tiltredelse. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Servicetorget, Tlf: 32068300PAM

Stillingsnummer: 0617-2019-07-34 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Stillingstittel

Oversykepleier

Navn på Etat/Enhet

Nesodden kommune