07 Aug, 2019

Tjenesteleder Øyer Helsehus - 2.gangs utlysning for Tretten sjukehjem

 • Tretten sjukehjem

Stillingsbeskrivelse

Tretten sjukehjem

Kjørkjebakken 11
2635 TRETTEN
Telefon: 41210505
E-post: frode.fossbakken@oyer.kommune.no Web: https://gloskjema.no/oyer/sd/skjema/OKO037/

Øyer helsehus er institusjon for hele Øyer kommune, og ligger på Tretten. Helsehuset har 48 plasser i drift, fordelt på kort- og langtidsplasser med skjermet enhet og bokollektiv. Helsehuset har også ansvar for storkjøkken og vaskeri. Øyer helsehus ble opprustet og utbygd i 2016, og framstår som en moderne og framtidsrettet institusjon. Velferdsteknologi er innført og nye løsninger er under utprøving. Helsehuset samarbeider tett med hjemme- og miljøtjenestene for helhetlig tjenesteleveranse med brukeren i fokus .

Tjenesteleder Øyer Helsehus - 2.gangs utlysning

Ansvarsområder:

 • Helhetlig styring av Øyer Helsehus.
 • Ansvar for drift. Personal, prosedyrer og forsvarlighet innen lov og regelverk.
 • Ansvar for avdelingens budsjett, regnskap, rapportering om økonomi og statistikk
 • Ansvar for saksbehandling av søknader om tildeling av tjenester og pasientflyt.
 • Faglig ansvar, bl.a. tverrfaglig samarbeid og opplæring/undervisning.
 • Representere Øyer kommune i prosjektgrupper til Helseregion Sør-Gudbrandsdal

Stillingen inngår i rådmannens lederteam og tjenesteleder rapporterer til kommunalsjef.

Kvalifikasjonskrav:
 • Relevant høyere utdanning.
 • Ledererfaring
 • Må kunne arbeide selvstendig og i team.
 • Gode datakunnskaper, da tjenesten benytter GAT turnussystem, TQM kvalitetsprogram og Gerica Elektronisk pasientjournalsystem.

Ønsker:
 • Lederutdanning.
 • Helserett.
 • Endringsvilje og kunne stå i en hektisk hverdag.
 • Reflektert, lyttende, beslutningsdyktig, rettferdig og handlingsorientert .
 • Erfaring med fagsystemer GAT, Gerica, TQM.

Vi ønsker oss ledere som fremstår som engasjerte, profesjonelle, løsningsorienterte, rause, offensive, som viser respekt, og bruker humor.

Personlig egnethet, stabilitet og god arbeidsmoral vil bli tillagt stor vekt ved alle ansettelser.

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.

Intervjuer er planlagt i uke 36/37.

Framlegging av politiattest og helseattest kreves ved tilsetting.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 0521-2019-07-26 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

Stillingstittel

Oppvekstsjef

Navn på Etat/Enhet

Tretten sjukehjem