07 Aug, 2019

Engasjert menighetssekretær ønskes på Lurøy kirkekontor for LURØY KIRKELIG FELLESRÅD

  • LURØY KIRKELIG FELLESRÅD

Stillingsbeskrivelse

LURØY KIRKELIG FELLESRÅD

Rådhuset, Onøyveien
8766 LURØY
Telefon: 95122438
E-post: kirkeverge@luroy.kirken.no

Lurøy kirkelige fellesråd organiserer driften i Aldersund og Lurøy sokn og samarbeider med Træna sokn om kirkelige oppgaver.

Engasjert menighetssekretær ønskes på Lurøy kirkekontor

LURØY KIRKELIGE FELLESRÅD

Menighetssekretær 50 % stilling

(Med mulighet for ytterligere 20% stilling som kirketjener)

Lurøy kommune har ca. 1900 innbyggere. Bosettingen er spredd på en del større og mindre øysamfunn, samt Lurøy innland. Til Sandnessjøen og Bodø er det hurtigbåtforbindelse. Til Mo i Rana er det ferge eller hurtigbåt og en times kjøring med bil eller buss. Både i Mo i Rana, Sandnessjøen og Bodø er det flyplass med flere daglige avganger både nordover og sørover. Her er flott natur både på øyer og fastland, og mulighet for et aktivt båtliv og mange andre fritidsaktiviteter. I Lurøy er det et frodig folk med stå på vilje og godt humør!

Det er nå ledig 50 % stilling som menighetssekretær i fast stilling med tiltredelse snarest. I tillegg er det mulighet for 20 % stilling som kirketjener på Moflag og Lovund fra 1/1 2020

En del av de ansatte har kontorfellesskap i Lurøy kommunes rådhus på Onøy. Det holdes jevnlige stabsmøter.

Arbeidsoppgaver for menighetssekretær:

  • Bistå kirkevergen i administrative oppgaver som, de kirkelige registre, gravferdsregistrering, bestilling av utstyr til kirkelige aktiviteter.
  • Sentralbordtjeneste, fakturabehandling, offerregistrering, menighetsbladarbeid, valgmedarbeider, referent i stabsmøter, annonsering.
  • Innkalle, referere og skrive møtebøker fra Lurøy -- og Aldersund menighetsråd

Kvalifikasjonskrav menighetssekretær:
  • Utdanning innen kontorfag er ønskelig.
  • Kunnskap om arbeid med PC er en forutsetning. Søkere må kunne arbeide med innkallinger til møter, referatskriving og skriving av protokoller/møtebøker. Søkere med annen relevant utdanning kan også søke. Erfaring og referanser vektlegges.
  • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet i forhold til ulike oppgaver på kontoret er avgjørende for kirkekontoret fremover.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
  • Tilfredsstillende norskkunnskaper.

For stillingen gjelder:

Lønn og godtgjørelse i samsvar med gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Prøvetid 3 mnd.

For stillingen som menighetssekretær kreves det medlemskap i Den norske kirke.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Lurøy kirkelige fellesråd.

v/ Morten Aspdal Olsen, mobil 951 22438

Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester sendes: Lurøy kirkelig fellesråd, 8766 Lurøy eller på epost; kirkeverge@luroy.kirken.no

Søknadsfrist: fredag 30. august 2019

*Den norske kirkePAM

Stillingsnummer: 1834-2019-07-8 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

Stillingstittel

Menighetsarbeider

Navn på Etat/Enhet

LURØY KIRKELIG FELLESRÅD