07 Aug, 2019

Bred idrettsfaglig kompetanse?Spisskompetanse i tennis eller bandy? Da er det plass til deg hos oss på Pers! for Persbråten videregående skole

 • Persbråten videregående skole

Stillingsbeskrivelse

Persbråten videregående skole

Gamle Hovsetervei 1
0768 OSLO

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 700 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av at det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9. Les mer om Osloskolen på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/

Bred idrettsfaglig kompetanse?Spisskompetanse i tennis eller bandy? Da er det plass til deg hos oss på Pers!

Org. nr: - Stillingsident: 4106561004 Presentasjon av stillingen:

Persbråten videregående skole er en studiespesialiserende skole med ca. 500 elever og 70 ansatte. Skolen har utdanningsprogram for studiespesialisering ,idrettsfag og en spesialpedagogisk avdeling med 28 elever. Skolen har en idrettslig profil, og en stor andel elever har faget toppidrett. På Persbråten er det viktig å se den enkelte elev, og motivere elever til å utvikle sitt potensiale.

Ved Persbråten videregående skole er det behov for inntil to pedagoger med bred idrettsfaglig kompetanse til å undervise på idrettsfag og kroppsøving, med gode ferdigheter i friluftsliv. Det er primært tillagt kontaktlærerfunksjon til stillingene, og kan med fordel kombineres med stilling som toppidrettstrener i tennis eller bandy.

Det er behov for trenere i toppidrett tennis og bandy, da våre trenere går videre som trenere for bl.a. landslagsspillere. Vi har derfor ledig 26,71% engasjement i faget toppidrett tennis og 26,71% engasjement i faget toppidrett bandy for skoleåret 2019/2020. Det er behov for høy tennis-/ bandyfaglig kompetanse, både teknisk og teoretisk, for å utføre arbeid etter kompetansemålene i faget toppidrett for alle tre trinn (se kompetansemål for toppidrett her: https://www.udir.no/kl06/IDR5-01/Hele/Kompetansemaal/toppidrett-1). En trener har to økter i uken med elevene, mandag og onsdag morgen. Som trener får du være med å utvikle det faglige tilbudet og samarbeide med nærklubber. Stilling som toppidrettstrener kan med fordel inngå som del av en hel idrettslærerstiling.

Aktuelle kandidater innkalles til intervju torsdag 08.08.19.

Arbeidsoppgaver

 • Du jobber du for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø
 • Du planlegger og leder elevenes læring
 • Du analyserer og følger opp elevenes læringsprogresjon
 • Du deltar og bidrar i et lærende fellesskap på skolen
 • Du samarbeider med andre faginstanser

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning med undervisningskompetanse i utlyste fag
 • Du er en tydelig klasseleder som bidrar til inkludering og gode læringsbetingelser
 • Du har interesse for, og erfaring med, digitale læringsverktøy for å fremme elevers læring
 • Relevant erfaring

Utdanningsretning

 • Allmenne fag

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad

Personlige egenskaper • Du er god på å bygge relasjoner


 • Du er god til å kommunisere


 • Du er resultatorientert


 • Du er en lagspiller


 • Du er lærevillig


 • Du er innovativ


 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr • En spennende og utfordrende jobb ved en skole i utvikling


 • Et godt og hektisk arbeidsmiljø med godt kvalifiserte medarbeidere


 • Et kompetent, faglig miljø der lærerne er organisert i team


 • Alle elevene disponerer egen bærbar PC, og IKT er et sentralt verktøy i læringsarbeidet


 • Skolen har utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag og en spesialpedagogisk avdeling med 28 elever

  Du kan lese mer på https://persbraten.vgs.no


 • Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i lov- og avtaleverk


 • Pliktig medlemskap i Statens Pensjonskasse


 • Tilsetting er betinget av godkjent politiattest

Kontaktinformasjon


Siv Børven Moberg, Rektor, 97184701, siv.borven.moberg@ude.oslo.kommune.no

Arbeidssted


Gamle Hovsetervei 1
0768 Oslo

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgiver:Oslo kommune

Referansenr.:4106561004
Stillingsprosent: 200%
Startdato: 01.08.2019
Sluttdato: 31.07.2020
Søknadsfrist: 07.08.2019 PAM

Stillingsnummer: 0334-2019-07-90 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Stillingstittel

Trener

Navn på Etat/Enhet

Persbråten videregående skole