07 Aug, 2019

Sykepleiere, medisinstudenter, sykepleierstudenter og ambulansepersonell - faste helgestillinger og vikarer for LILLEHAMMER INTERKOMMUNALE LEGEVAKT

 • LILLEHAMMER INTERKOMMUNALE LEGEVAKT

Stillingsbeskrivelse

LILLEHAMMER INTERKOMMUNALE LEGEVAKT

Anders Sandvigs gate 17
2629 LILLEHAMMER

Lillehammer Interkommunale Legevakt er vertskommune for legevakta, som drives i et samarbeid mellom kommunene Ringebu, Øyer. Gausdal, Lillehammer, Ringsaker, Sør-Fron og Nord-Fron. Legevakta har helt nye lokaler som ligger i tilknytting til Lillehammer sykehus. Nedslagsfeltet er ca. 68 000 innbyggere, i tillegg har vi mange turister, tilreisende og hyttefolk. Fra
  • juni 2018 startet legevakten opp drift av 5 KAD-plasser med egen legevaktsoverlege. Legevakten er i en pågående endringsprosess. Spennende stilling i et aktivt, til tider hektisk og utfordrende arbeidsplass.


  • Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming, kulturell og etnisk bakgrunn. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

   Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter, trykkher

Sykepleiere, medisinstudenter, sykepleierstudenter og ambulansepersonell - faste helgestillinger og vikarer

Org. nr: - Stillingsident: 4109418422 Presentasjon av stillingen:

Velkommen til Lillehammer Interkommunale Legevakt.

Vi tilbyr en spennende stilling i et godt arbeidsmiljø med fokus på å gi befolkningen et faglig godt og trygt behandlingstilbud. Spennende og varierte arbeidsdager, hvor ingen dager er like. På dag tid fra 08.00 - 15.30 har vi sykepleiere som betjener legevakttelefon. Kveld, natt og helg drives legevakta med leger tilstede sammen med helsepersonell. Vi har 5 KAD plasser(kommunal akutt døgnenhet) men eget personell og leger.
Vi har rekrutteringsstillinger for sykepleierstudenter. Ved å jobbe helger og ferier under utdanningsløpet får du kr. 15.000.- etter fullført og bestått 60 studiepoeng, etter fullført og bestått 120 studiepoeng får du kr. 20.000.-, og etter bestått og fullført 180 studiepoeng får du tilbud om fast stilling i 100%.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i utøvelsen av selvstendige, sykepleiefaglige oppgaver.
 • Tverrfaglig samarbeid for å ivareta pasientens behov samt pårørendearbeid.
 • Være delaktig i utvikling av et best mulig tjenestetilbud.
 • Ta del i avdelingens arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Sykepleiere, medisinstudenter, sykepleiestudenter, og ambulansepersonell kan søke.
 • Erfaring fra Akuttmottak eller Legevakt er ønskelig, men ikke et krav.
 • Beherske engelsk muntlig.
 • Erfaring i bruk av vanlige IKT-verktøy.

Utdanningsretning

 • Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Løsnings- og serviceorientert.
 • Samarbeidsvillig og gode holdninger.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • God observasjonsevne.
 • Jobbe selvstendig, men som en del av et vaktteam.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Language

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • En avdeling i utvikling med høyt faglig fokus og mulighet for personlig utvikling
 • Et godt og hyggelig arbeidsmiljø
 • God og tilpasset opplæring.
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stillingene lønnes i ht. gjeldende tariffavtale og lokale avtaler

Kontaktinformasjon


Gun Rugsveen, Avdelingssykepleier, (+47) 468 49601

Arbeidssted


Anders Sandvigs gate 17
2629 Lillehammer

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgiver:Lillehammer kommune

Referansenr.:4109418422
Stillingsprosent: 1%
Søknadsfrist: 18.08.2019 PAM

Stillingsnummer: 0501-2019-07-97 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Stillingstittel

Sykepleier

Navn på Etat/Enhet

LILLEHAMMER INTERKOMMUNALE LEGEVAKT