07 Aug, 2019

Rådgiver/seniorrådgiver med tiltaksvalg som spesialistområde for Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

 • Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

Stillingsbeskrivelse

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

Anton Jensensgate 2
3125 TØNSBERG
Web: http://www.bufdir.no

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat, region sør dekker Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Enhet for inntak Bufetat, region sør består av tre avdelinger, tiltaksvalg, oppfølging og akutt. Enhetens oppgave er å sikre forsvarlige tiltak til det enkelte barn og familie. Gjennom blant annet å utøve et selvstendig faglig skjønn basert på best tilgjengelig kunnskap og å gi barnet og familien innflytelse. Oppgaven løses i nært samarbeid med kommunene og statlige og private aktører. Enheten har et aktivt og spennede fagmiljø med erfarne og engasjerte medarbeidere. Enhet for inntak er en kompetansevirksomhet med tydelig satsningsområde innenfor fagområdene barnevern, ledelse og forvaltning. Vi søker deg som er nytenkende og er en handlekraftig fagperson. Vi tilbyr jobb i et lærende miljø i et krevende og utviklende fagområde.

Enheten har kontorlokasjoner i Kristiansand, Skien, Tønsberg og Drammen.

Rådgiver/seniorrådgiver med tiltaksvalg som spesialistområde

Jobbnorge ID: 173534

Om stillingen


Avdeling for tiltaksvalg tar imot og saksbehandler alle henvisninger fra alle kommuner i region sør om tiltak for plassering av barn utenfor hjemmet. Vi søker nå en medarbeider som kan samarbeide med kommunal barneverntjeneste og andre aktuelle aktører om henvisninger og vurdere barnets beste og finne riktig tiltak.

Arbeidssted vil være ved enhetens kontorer i Drammen, Tønsberg, Skien og Kristiansand.

Kvalifikasjonskrav

 • Du må ha relevant 3-årig høgskoleutdanning, for seniorrådgiver kreves utdanning tilsvarende masternivå
 • Du må ha erfaring fra barnevern
 • Du bør ha erfaring med saksbehandling i kommunal barneverntjeneste
 • Du må kunne forstå og anvende spesialisert kunnskap om barn og unges behov
 • Du må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du må kunne bruke fag- og administrative IKT-systemer på en effektiv måte
 • Du må kunne forholde deg til, og anvende relevante lover, regler og retningslinjer
 • Du må kunne analysere, evaluere og overprøve relevant informasjon samt utøve et selvstendig faglig skjønn basert på best tilgengelig kunnskap
 • Du må kunne organisere, planlegge og koordinere aktiviteter.
 • Du må kunne lede møter og utarbeide og presentere beslutningsgrunnlag
 • Det kreves evne til å arbeide meget selvstendig, mårettet og til å veilede og inspirere andre medarbeidere til å bidra kontruktivt
 • Du må ha førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Saks,- og faktaorientert, strukturert og selvstendig
 • Evne til å forstå komplekse situasjoner
 • Evne til å regulere egne følelser
 • Modig og komfortabel med sosialt krevende situasjoner og konflikter
 • Evne til å lytte

Vi tilbyr

 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1434, rådgiver, med lønn fra p.t kr 504 700 - kr 563 700 (ltr 57 - 63) eller kode 1364, seniorrådgiver, med lønn fra p.t. kr 532 300 - kr 594 400 pr år (ltr 60 - 66). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en kan bli brukt til registreringsformål.
 • Stillingen er for tiden lagt til Enhet for inntak region sør.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25

Kontaktinformasjon


Avdelingsleder Christina Ringnes tlf. 46617919 eller enhetsleder Bjørn Robert Orten Groven tlf. 41316916

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et ev. intervju.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no PAM

Stillingsnummer: 0704-2019-07-123 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Stillingstittel

Barnevernspedagog

Navn på Etat/Enhet

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)