07 Aug, 2019

Veileder - NAV Ålesund for NAV ÅLESUND

  • NAV ÅLESUND

Stillingsbeskrivelse

NAV ÅLESUND

Ystenesgata 6 B
6002 ÅLESUND

Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 48.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området rundt byen byr på rike muligheter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske.
Ålesund kommune er en stor arbeidsgiver med sine over 3.800 dyktige og engasjerte medarbeidere som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglige arbeidet vektlegger vi verdiene respekt, redelighet, initiativ, humor og arbeidsglede. Ønsker du en meningsfylt jobb med varierte og utfordrende oppgaver, er Ålesund kommune et spennende alternativ.

Veileder - NAV Ålesund

Vi lyser ut en 100 % midlertidig stilling med mulighet for fast ansettelse som veileder ved NAV Ålesund. Oppstart etter avtale, og varighet frem til 30.06.20.

NAV Ålesund søker veileder som vil jobbe for å gi flere mennesker mulighet for å komme i arbeid. Du følger opp personer med behov for NAV Ålesunds tjenester, og jobbe for å inkludere flere personer i det ordinære arbeidslivet. Arbeidsoppgavene innebærer blant annet kartlegging av behov, vurdering av ulike hjelpetiltak på veien mot arbeid, samarbeide med inkluderende arbeidsgivere og følge opp de avtalene som lages i samarbeid mellom NAV og den enkelte. Du vil også anvende regelverk og vurdere rettigheter knyttet til oppfølging av brukeren. Du vil møte engasjerte og inkluderende kolleger i et spennende arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver


¿ Helhetlig arbeidsrettet oppfølging av personer som bruker NAV Ålesunds tjenester - med fokus på arbeid, mestring og inkludering i arbeidslivet.
¿ Kartlegge og vurdere ressurser og behov hos den enkelte, og motivere for arbeid og aktivitet.
¿ Saksbehandling av oppgaver innenfor ansvarsområdet.
¿ Samarbeide internt på tvers av kontor og avdelinger og eksternt med NAV sine mange samarbeidspartnere.
¿ Oppsøkende virksomhet, samhandling og relasjonsbygging med arbeidsgivere, med formål om å formidle brukere til ordinære stillinger og/eller bruke relevante arbeidsrettede tiltak.
¿ En del av stillingen vil gjelde oppfølging av brukere med rusutfordringer.

Kvalifikasjoner


¿ Minimum 3-årig høgskole/universitets utdanning (psykologisk, pedagogisk, sosial- og/eller samfunnsfaglig retning).
¿ God forståelse for NAV sine mål og verdier.
¿ Veiledningskompetanse.
¿ Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk.
¿ Grunnleggende digital kompetanse.

Personlige Egenskaper


¿ Gode evner til å bygge gode relasjoner til brukere basert på gjensidig tillit og respekt.
¿ Evne til å prioritere i en hektisk arbeidshverdag.
¿ Trives med å arbeide selvstendig og i team.
¿ Fleksibel og lærevillig, med evne til endring og omstilling.

Vi tilbyr


¿ Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde.
¿ Aktive og engasjerte kollegaer.
¿ Lønn etter avtale.
¿ God pensjonsordning gjennom KLP (fra lønnen trekkes 2 %).

Kontaktinformasjon


Yvonne Sande, Avdelingsleder, 906 22 753
Henrik Omenås, Avdelingsleder, 415 11 455

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Arbeidssted


Ålesund

Nøkkelinformasjon:


Annonsør:Ålesund kommune

Ref. nr.:4111698829
Stillingsbrøk: 100%
Vikariat, Heltid
Sluttdato: 30.06.2020
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 18.08.2019

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1504-2019-07-194 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Stillingstittel

Konsulent (arbeidsmarkedsetaten)

Navn på Etat/Enhet

NAV ÅLESUND