07 Aug, 2019

100% midlertidig stilling som konsulent for BRØNNØY KOMMUNE VANNVERK

 • BRØNNØY KOMMUNE VANNVERK

Stillingsbeskrivelse

BRØNNØY KOMMUNE VANNVERK

Skules vei 13
8904 BRØNNØYSUND
Web: http://www.bronnoy.kommune.no

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til

fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp.

100% midlertidig stilling som konsulent

Jobbnorge ID: 173558

Om stillingen


Brønnøy kommune har ledig vikariat i 100 % stilling fagkonsulent på tjenestekontoret og koordinerende enhet i tidsrommet 01.09.2019-01.09.2020

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av søknader om helse og omsorgstjenester
 • helsefagligfaglig rådgiver
 • Koordinator, hovedansvar for oppfølging av barn og ungdommer med nedsatt funksjonsnivå som har helse- og omsorgstjenester, samt deres familier.
 • Koordineringsansvar for individuelle planer til barn/ungdom med nedsatt funksjonsnivå; og som har helse- og omsorgstjenester.
 • Tverrfaglig samarbeid med andre kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten for å sikre gode pasientforløp

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper


Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent vernepleier eller annen 3-årig helsefagutdanning

Personlige egenskaper
 • Erfaring eller kunnskap fra liknende stilling
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å veilede og motivere
 • Personlig egnethet
 • Engasjert og motivert for faglig oppdatering og utvikling
 • Gode samarbeidsevner
 • Nøyaktighet
 • Fleksibilitet
 • Løsningsorientert
 • Fordel med kjennskap til fagsystemet gerica/ generelle IKT kunnskaper

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger
 • Brønnøy kommune er en IA- bedrift
 • En utviklingsorientert organisasjon

Spørsmål om stillingen

 • Annie Bratås, avdelingsleder tjenestekontoret tlf: 75012910
 • Tonje Johansen, pleie- og omsorgssjef tlf:75012902/99253706

Generell info


Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet)

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden.
Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no PAM

Stillingsnummer: 1813-2019-07-31 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Stillingstittel

Vernepleier

Navn på Etat/Enhet

BRØNNØY KOMMUNE VANNVERK