07 Aug, 2019

Pedagogisk leder - Fagerlia barnehage for Fagerlia Barnehage

 • Fagerlia Barnehage

Stillingsbeskrivelse

Fagerlia Barnehage

Fagerlibakken 11
6008 ÅLESUND

Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 48.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området rundt byen byr på rike muligheter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske.
Ålesund kommune er en stor arbeidsgiver med sine over 3.800 dyktige og engasjerte medarbeidere som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglige arbeidet vektlegger vi verdiene respekt, redelighet, initiativ, humor og arbeidsglede. Ønsker du en meningsfylt jobb med varierte og utfordrende oppgaver, er Ålesund kommune et spennende alternativ.

Pedagogisk leder - Fagerlia barnehage

Org. nr: - Stillingsident: 4099051284 Presentasjon av stillingen:
100 % stilling, vikariat ledig for snarlig oppstart.

Fagerlia barnehage ligger midt i naturen, øverst i Fagerlibakken, der turstien mot Fjellstua begynner. Uteområdet er en flott lekeplass over flere nivå, og barna har mulighet til allsidig lek, utfordringer og aktiviteter. Barnehagen ligger ved friområdet på Aksla, og det er en naturlig lekeplass og turområde for oss.

Fagerlia barnehage sitt verdigrunnlag: Vi vil gi barna tro, mot og styrke til å ta vare på seg selv og andre.

I Fagerlia barnehage ønsker vi å gi barna opplevelser som gjør de styrket til å møte utfordringer også utenfor barnehagens område. Vi vil gjennom lek, omsorg og danning bidra til at de får med seg kompetanse på hvordan man skal håndtere utfordringer, tørre å delta i gruppeaktiviteter, stå imot gruppepress og være en god venn. Vi skal støtte de i utviklingen sin, rose, oppmuntre, veilede og gjøre barna trygge på seg selv.

Satsningsområdene våre dette året er fagområdene:
¿ Kropp, bevegelse, mat og helse.
¿ Natur, miljø og teknikk.
Vi vet at vaner tar form i tidlig alder, og vi ønsker å bidra til at barna tilegner seg gode vaner og holdninger om kost, hygiene, aktivitet og hvile. Vi ønsker å legge til rette for gode måltider og glede ved matlaging.
Barnehagen ønsker å bidra til at barna blir glade i naturen, får gode opplevelser og utvikler respekt og forståelse for hvordan de skal ta vare på naturen. Avdelingene nærmer seg temaene på ulike måter, og tar utgangspunkt i barnas interesser, utvikling og modenhet.

I Fagerlia barnehage er barna fordelt på fire avdelinger.
På Killingen går 1-åringene og de yngste 2-åringene. De holder til i byggets første etasje, og har egen lekeplass. På avdelingene Bukken og Geita, i husets hovedetasje, går barn fra 2-4 år. I Solstua, som er friluftsgruppen, går 5-åringene. De har base i hytten sin, eller treteltet som vi kaller det, og den ligger like utenfor barnehagens område. Treteltet har innlagt strøm og vedovn. Barna har egen garderobe inne i barnehagen. Alle avdelingene bruker naturen aktivt i hverdagen.

I barnehagen har vi et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær.

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med å planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere arbeidet med barnegruppen.
 • Veilede det øvrige personalet og lede faglig utvikling i samarbeid med de andre lederne og styrer.
 • Veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet.
 • Faglig ledelse og drift av egen avdeling.
 • Bidra til kompetanseheving.
 • Planlegge og gjennomføre pedagogiske og praktiske arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent barnehagelærerutdanning eller tilsvarende.
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • God brukerforståelse for IKT.
 • Det er ønskelig at søker har kunnskap og erfaring med barn med spesielle behov.
 • Ved tilbud om stilling blir det stilt krav om tilfredsstillende politi- og tuberkulinattest.

Personlige Egenskaper

 • Vi søker en trygg voksen med øye for det enkelte barn og dets behov.
 • Gode lederegenskaper.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Faglig engasjert og løsningsorientert.
 • Evne til å skape gode relasjoner til barn og voksne.
 • Trives i en aktiv hverdag preget av tidvis høyt arbeidstempo.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Et arbeidsmiljø med rom for refleksjon og nytenking.
 • Veiledning av nyutdannede pedagoger.
 • Lønn etter tariff.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP.
 • Tilsetting i IA-bedrift.

Kontaktinformasjon


Turid Stette, Virksomhetsleder, 70 16 28 85

Arbeidssted


Ålesund

Nøkkelinformasjon:


Annonsør:Ålesund kommune

Ref. nr.:4099051284
Stillingsbrøk: 100%
Vikariat, Heltid
Startdato: 01.10.2019
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 11.08.2019

https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4099051284&company_id=3066721934&culture_id=NB-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] PAM

Stillingsnummer: 1504-2019-07-192 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Stillingstittel

Pedagogisk leder (førskolelærer)

Navn på Etat/Enhet

Fagerlia Barnehage