07 Aug, 2019

Lærer Dønna voksenopplæring - 44 % vikariat for Dønna kommune

  • Dønna kommune

Stillingsbeskrivelse

Dønna kommune

8820 DØNNA

Dønna kommune er en frodig øykommune på Helgeland. Her bor og trives 1.450 innbyggere på øyene Løkta, Dønna og Vandve. Vi har gode forhold for jakt, fiske og friluftsliv og en unik skjærgård. Regionssenteret Sandnessjøen med flyplass er en liten fergetur unna. Vi ønsker å skape gode levevilkår gjennom utvikling av næring, kultur og kommunikasjoner.

Lærer Dønna voksenopplæring - 44 % vikariat

Ingress


Ved Dønna Voksenopplæring er det ledig et vikariat for lærer fra 1/8-2019 til 31 /12-2019 i 44 % stilling.
Dønna voksenopplæring går med overbelegg ansatte, men på grunn av utdanningsvikariat, permisjon og sykefravær må en lyse ut 44 % stilling vikariat. I og med at det kan være aktuelt med videre nedbemanning våren 2020 i forbindelse med reduksjon i elevtallet i løpet av skoleåret, tilsettes det bare for høsten 2019.

Beskrivelse avdeling


Dønna Voksenopplæring ligger på Bjørn i Dønna, kun 200 meter fra fergeleiet, og vi holder til i nyoppussede lokaler ved tidligere Bjørn skole. Tilbudet ved enheten består av norsk med samfunnsfag, grunnskole for voksne og spesialundervisning for voksne.

Arbeidsoppgaver


Undervisning både i norsk med samfunnsfag, grunnskolefag og spesialundervisning for voksne kan påregnes.

Vi søker


Vi søker person som er fleksibel og løsningsorientert lærer. Erfaring fra undervisning med voksne. Har et flerkulturelt perspektiv.
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Krav til kompetanse


Vi søker fortrinnsvis etter lærer med fordyping i norsk som andrespråk/ andrespråkspedagogikk. Kompetanse i bruk av pedagogiske hjelpemidler og IKT.
Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på utdanning, erfaring innen fagfeltet og personlig egnethet.

Andre opplysninger


Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Søkere som påberoper seg fortrinnsrett til stillingen, må opplyse dette i søknaden.
Det kan bli aktuelt med intervju.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre


Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via:www.donna.kommune.no
Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1827-2019-07-2 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Stillingstittel

Annen lærer

Navn på Etat/Enhet

Dønna kommune