07 Aug, 2019

Ingeniør Kart og oppmåling for Gratangen kommune

  • Gratangen kommune

Stillingsbeskrivelse

Gratangen kommune

9470 GRATANGEN

Gratangen kommune har 1150 innbyggere og ligger i Sør-Troms, 35 km fra Narvik og 80 km fra Harstad. Gratangen er en aktiv kystkulturkommune med godt utbygd skole og barnehagetilbud. Rikelige muligheter for fritids- og friluftsliv.GRATANGEN - ET STED Å BLI GLAD I

Ingeniør Kart og oppmåling

Kort om stillingen


Gratangen kommune som vertskommune innefor kart og oppmåling for Gratangen, Lavangen og Salangen har ledig
en prosjektstilling for et år.

Arbeidsoppgaver


Stillingen vil i hovedsak jobbe med arbeidsoppgaver etter matrikkelloven, herunder eiendomsmåling, saksbehandling,
matrikkelføring, publikumskontakt samt øvrige GIS-relaterte oppgaver.

Kvalifikasjonskrav


Det er krav om at den som tilsettes har ingeniørutdanning på bachelor nivå.
Har:
  • godkjenning som matrikkelfører
  • erfaring med kart
  • erfaring oppmåling
  • erfaring med saksbehandling

Nærmere opplysning


Det er ett krav at den tilsatt benytter alle elektroniske system vi har. Opplæring vil bli gitt.

Kommunen benytter Gisline som GIS-verktøy, Publik 360 som saksbehandlingssystem, samt Leica GPS. Kjennskap til
disse systemene vil være en fordel.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og referanser vil bli innhentet. Vi ber om minst to referanser

Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontaktet av en av oss.

For å komme i betraktning må søknaden sendes elektronisk via link: www.gratangen.kommune.no. Det er ikke mulig å
legge ved vitnemål og attester. Disse må medbringes ved evt. intervju.

Vi tilbyr


Gratangen kommune har gode lønns - og pensjonsordninger (KLP) samt IA-kommune. Fine muligheter for friluftsliv.
Ledige barnehageplasser. Per tidspunkt gratis SFO og ingen eiendomsskatt. Tilsetting etter gjeldede lover og
avtaleverk.

Søknad sendes


Gratangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut søknaden elektronisk og kun
søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må bringes med
til event. intervju.
Søkere kan bli offentliggjort selv om det bes om unntatt offentlighet, du vil i så fall bli kontaktet av oss.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1805-2019-07-67 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Stillingstittel

Prosjektingeniør, sivil (kart og oppmåling)

Navn på Etat/Enhet

Gratangen kommune