07 Aug, 2019

Ungdomsleder for Gratangen kommune

  • Gratangen kommune

Stillingsbeskrivelse

Gratangen kommune

9470 GRATANGEN

Gratangen kommune har 1150 innbyggere og ligger i Sør-Troms, 35 km fra Narvik og 80 km fra Harstad. Gratangen er en aktiv kystkulturkommune med godt utbygd skole og barnehagetilbud. Rikelige muligheter for fritids- og friluftsliv.GRATANGEN - ET STED Å BLI GLAD I

Ungdomsleder

Kort om stillingen


Gratangen kommune søker etter en engasjert ungdomsarbeider.

-Holde Ungdomsstua åpen to kvelder i uka.
-Delta i Ungdomsrådets møter (8-10 møter i året).
-Bidra til samarbeid med lag og foreninger om aktiviteter for barn og unge.

Nærmere opplysning


-Primært utdanning som Barne- og ungdomsarbeider.
-Du må være positiv og ha godt humør.
-Erfaring fra arbeid med barn og ungdom.

Det kreves at den som tilsetter benytter de elektroniske systemer som finnes.

Personlige egenskaper
Det legges stor vekt på søkers personlige egenskaper som egnethet, engasjement, selvstendighet og evne til
fleksibilitet.

Det forventes at man bidrar i den faglige utviklingen av tjenesten.
Vi søker etter stabile, beslutningsdyktige medarbeidere som er lojale, kan ta ansvar/sette grenser, bidra til et godt
arbeidsmiljø og håndtere uforusette situasjoner.
Intervju tillegges stor vekt.

Vi tilbyr


Lønn etter tariff og pansjonsvilkår i følge lov og avtaleverk.

Søknad sendes


Søknad sendes via link på Gratangen kommunes hjemmeside.
www.gratangen.kommune.no

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1805-2019-07-66 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Stillingstittel

Barne- og ungdomsarbeider

Navn på Etat/Enhet

Gratangen kommune