07 Aug, 2019

Foreldreveileder på helsestasjon, 100% fast stilling for Helsestasjonen i Vestre Toten

 • Helsestasjonen i Vestre Toten

Stillingsbeskrivelse

Helsestasjonen i Vestre Toten

2830 RAUFOSS

Vestre Toten kommune har ca 13400 innbyggere og ligger sentralt til på Østlandet, 1 mil sør for Gjøvik og 11 mil nord for Oslo. Rv. 4 og Gjøvikbanen går igjennom kommunen. Administrasjonsstedet er Raufoss hvor også en av Norges største industriparker ligger med ca 3000 ansatte. Flere uavhengige undersøkelser og evalueringsrapporter viser at Vestre Toten er en kommune med særlig godt arbeidsmiljø. Vestre Toten kommune er en innovativ kommune. Vi arbeider aktivt, systematisk og helhetlig med utvikling og forbedring blant annet gjennom bruk av Lean kontinuerlig forbedring.Les mer om oss på: www.vestre-toten.kommune.no for nærmere informasjon om kommunen og www.gjovikregionen.no for informasjon om regionen.Trygghet, trivsel og utvikling er vårt slagord.

Foreldreveileder på helsestasjon, 100% fast stilling

Tiltredelse / varighet


Fast stilling som er ledig for tiltredelse fom september.

Formål med stillingen

 • Forebygge psykososiale problemer.
 • Styrke foreldrene i deres rolle til selvhjulpenhet.
 • Gi hjelp og veiledning så tidlig som mulig.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet vil i hovedsak være veiledning i hjemmet og på helsestasjonen etter behov
 • Foreldreveileder trekkes inn der det er behov for utvidet hjelp i form av ekstra støtte, veiledning, råd, modell-læring,
  veileder personalet i barnehage og skole.
 • Utfra helsesykepleiers eller andre faggruppers kartlegging fortsette observasjoner, videre kartlegging, planlegging, og iverksetting av tiltak sammen med foreldrene.
 • Aktuelle temaer kan være: Barneoppdragelse generelt, samspill, tilknytning, rutiner iht til døgnrytme,
  kosthold, søvnproblemer, foreldresamvær, nettverksjobbing, økonomisk disponering osv.. Praktisk tilrettelegging i
  hjemmet, veiledning/ bistand til å ta kontakt med andre i hjelpeapparatet.
  *Være med å etablere foreldregrupper som for eksempel Circle of Security (COS), ICDP, Åpen helsestasjon og Småtrølltræff og følge opp disse.

Kvalifikasjoner/utdanning

 • Tre-årig helse - sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning.
 • Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver.
 • Det er ønskelig med relevant faglig videreutdanning, f.eks Marte Meo og COS, veiledning, ICDP.
 • Personlig egnethet samt relevant praksis vil bli vektlagt ved tilsetting.
 • Den som tilsettes må trives med selvstendig arbeid samt delta i faglig teamarbeid.
 • Det må av og til påregnes noe arbeid på ettermiddag / kveld.
 • Søker må ha førerkort og disponere egen bil.
 • Det stilles krav til levert og godkjent politiattest før tiltredelse i stillingen.
  Du må bidra aktivt til å forbedre tjenestene blant annet gjennom Lean kontinuerlig forbedring.

Personlige egenskaper


Det vil bli lagt vekt på evne til samarbeid og til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert. Personlig egnethet vil bli
særlig vektlagt ved utvelgelse.

Vi tilbyr


En god offentlig pensjonsordning.
Et godt faglig miljø med dyktige medarbeidere.
Fleksibel arbeidstid etter avtale med leder.

Lønnsvilkår


Lønn fastsettes etter tariffavtale og kvalifikasjoner / erfaring / ansiennitet.

Vi oppfordrer deg til å bruke kommunens elektronisk søknadsbehandling.


Ber om at du logger deg inn på ledig stilling og registrerer din CV m.m.

Dersom du ønsker at din søknad ikke skal offentliggjøres, ber vi om at du begrunner hvorfor. Dette er et krav i henhold til
Offentleglova §25.
Vi vil også gjøre oppmerksom på at søknad kan bli gjort offentlig selv om søker har anmodet om å ikke bli ført opp på
søkerlister.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 0529-2019-07-34 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Stillingstittel

Familierådgiver

Navn på Etat/Enhet

Helsestasjonen i Vestre Toten