07 Aug, 2019

Sykepleier 75-100 % for Fredheim aldersheim

  • Fredheim aldersheim

Stillingsbeskrivelse

Fredheim aldersheim

4270 ÅKREHAMN

Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland og er regionens største kommune med mer enn 42000 innbyggere. Hos oss finner du et godt bo- og oppvekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud. Vi legger vekt på å yte god service og høy kvalitet på alle våre tjenester.I kommunen er det ca 3000 ansatte i hel- og deltidsstillinger og kvalitet, respekt og ansvar er verdiene som ligger til grunn for vår organisasjon.Karmøy kommune - kommunen som vil at du skal lykkes

Sykepleier 75-100 %

Beskrivelse av arbeidsplass


Fredheim Sykehjem ligger i flotte omgivelser i Sævelandsvik på Karmøy. På sykehjemmet bor det til enhver tid 16 demente pasienter med store bistand og pleiebehov. Våre ansatte består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og tilsynslege.
Det arbeides etter turnus. Det er egen nattevakt turnus.
Helgerotasjon: Ved ordinære vakter arbeides det 5 av 12 helger.
Ved ønske om hver 3.helg (4 av 12 helger) må det arbeides 12,5 timer den ene av vaktene (lørdagen eller søndagen) i 3 av helgene. Den 4. helgen har ordinære vakter.

Vi har en stabil arbeidsstokk med lite utskifting. Vikarene våre er også kjente og har arbeidet her i lang tid. Om sommeren har vi mange studenter og helsefagelever som ønsker å komme tilbake til oss å arbeide.

På sykehjemmet tilbys det vaktmestertjeneste, fotpleie og frisørtjeneste. Frivillige organisasjoner er engasjerte og med i aktivitetsdelen ved sykehjemmet.

Det er mange elever og studenter innom i løpet av et år i praksis. Disse tilbys veiledning i arbeidet på sykehjemmet. Vi har et godt arbeidsmiljø og får gode tilbakemeldinger om arbeidsmiljøet på sykehjemmet.

Utenfor har vi en nydelig sansehage med epletrer og bærbusker. Hagen er inngjerdet og går rundt hele sykehjemmet. Denne benyttes av mange til å trekke frisk luft, gå seg en tur eller sitte å nyte fint vær.

Ansvarsområde


Ansvar for kontakt med pasienter, pårørende, tilsynslege, legevakt, sykehus. Ansvar for eget godt samarbeid med kollegaer på jobb. Ansvar for å følge opp sykepleier- og pleieprosedyrene på avdelingene. Være med i utviklingen av rutiner og prosedyrer.

Arbeidsoppgaver


Somatisk og hygienisk stell, sykepleierrutiner og sykepleierprosedyrer, ha sykepleier ansvaret på vakt, gjennomføre og oppdatere tiltaksplaner. Ha fokus på pasientsikkerhet.
Observere og registrere, føre målinger og oppfølging av disse.
Dokumentasjon og rapportering.
Hoved- og bikontaktansvar for 1 til 2 av 16 pasienter. Utføre arbeid for pasientenes beste og ha medansvar for alle pasientene som bor på sykehjemmet.

Kvalifikasjoner


Du er autorisert sykepleier. Du arbeider selvstendig, men samarbeider også godt i lag med andre kollegaer. Du er en positiv person som liker utfordringer i et arbeidsmiljø med tidvis høgt tempo.

Personlige egenskaper


Vi vektlegger at vårt personale har evne til:
  • samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstilling
  • å jobbe målrettet og resultatorientert
  • å gi og ta imot veiledning
  • å arbeide selvstendig og strukturert

Vi kan tilby

  • faglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljø
  • gode pensjons- og forsikringsordninger
  • generelle lønnsplasseringer i henhold til Hovedtariffavtalen

Slik søker du


Karmøy kommune mottar bare elektroniske søknader, se under avsnittet Søk til høyre. Ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller NAV dersom du trenger hjelp til å søke elektronisk.

Se annonsePAM

Stillingsnummer: 1149-2019-07-51 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Webcrawl

Stillingstittel

Oversykepleier

Navn på Etat/Enhet

Fredheim aldersheim