07 Aug, 2019

Spesialutdannet sykepleier - Boliger psykisk helse og rus for BÆRUM KOMMUNE GYSSESTAD BOLIGER

  • BÆRUM KOMMUNE GYSSESTAD BOLIGER

Stillingsbeskrivelse

BÆRUM KOMMUNE GYSSESTAD BOLIGER

1341 SLEPENDEN

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner -- både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.

Sammen skaper vi fremtiden

Spesialutdannet sykepleier - Boliger psykisk helse og rus

Org. nr: - Stillingsident: 4111744847 Presentasjon av stillingen:
Er du vår nye medarbeider?

Tjenesteområdet psykisk helse og rus, boliger med bemanning, er et visjonært og framtidsrettet tjenesteområde. Vi sørger for å tilby gode og forsvarlige tjenester gjennom et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og videreutvikling av våre tjenester. Vår visjon er å være en foregangstjeneste faglig, etisk og profesjonelt.

Tjenesten er preget av godt lederskap, godt medarbeiderskap, og setter alltid brukeren i sentrum, gjennom recovery og en høy grad av brukermedvirkning.

Boliger Psykisk helse og rus med bemanning er ett tilbud til voksne med psykiske og rusrelaterte helseproblemer. Bolig og tjenestetilbudet består av åtte boliger geografisk spredt rundt i kommunen. Vi jobber med å tilrettelegge for en bosituasjon som fremmer økt selvstendighet og mestring hos den enkelte beboer.

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og vi har fokus på faglig utvikling og kompetansedeling. Vi satser på felles behandlingsstrategi med implementering av IMR og MBT i alle boligene.

Beboerne mottar lovpålagte tjenester og har individuelle vedtak.
Det gjøres oppmerksom på at vi i perioder driver med dyreassistert terapi (DAT) i boligene våre.

Arbeidsoppgaver


Yte bistand til beboerne i henhold til vedtak, for eksempel:
¿ Psykisk helsehjelp
¿ Praktisk bistand
¿ Oppfølging av aktiviteter knyttet til helsehjelp og livsopphold
¿ Legemiddelhåndtering

Til stillingen hører også hovedkontaktansvar, kriseforebygging- og intervenering.
Samarbeid med behandlingsapparatet, øvrige kommunale tjenestetilbydere og pårørende er også påkrevd.

Kvalifikasjoner


¿ Du er utdannet sykepleier med norsk autorisasjon. HPR-nr registreres i CV
¿ Du har videreutdanning i psykisk helse og / eller rus
¿ Vernepleier kan også søke
¿ Det er ønskelig med erfaring fra fagfeltet
¿ Du er fortrolig med bruk av relevante IT verktøy
¿ Du har kunnskap om lovverk for tjenesteområdet
¿ Du behersker norsk, muntlig og skriftlig. Søkere utenfra Skandinavia må ha bestått norskprøve B2

Utdanningsretning


Helsefag

Utdanningsnivå


Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad

Personlige Egenskaper


Vi ser etter deg som:
¿ er god til å kommunisere
¿ er en lagspiller
¿ tar initiativ
¿ har pågangsmot
¿ har evne til planlegging og gjennomføring
¿ er innovativ
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr


¿ Trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
¿ Turnus med arbeid hver 3.helg
¿ Undervisning hver 14. dag
¿ Individuelt tilpasset opplæringsplan
¿ Kompetanseutviklingsstipend
¿ Offentlig tjenestepensjonsordning
¿ Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland

Annet
¿ Vitnemål og attester tas med på intervju
¿ Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig
¿ Gyldig politiattest iht. helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse
¿ Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentleglova § 25)

Kontaktinformasjon


Heidi M. Danielsen, Avdelingssykepleier, Tlf: 90924588

Arbeidssted


Slependen

Nøkkelinformasjon:


Annonsør:Bærum kommune

Ref. nr.:4111744847
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Antall stillinger: 1
Søknadsfrist: 22.08.2019

https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4111744847&company_id=2306462129&culture_id=NB-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her] PAM

Stillingsnummer: 0219-2019-07-363 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Stillingstittel

Spesialsykepleier

Navn på Etat/Enhet

BÆRUM KOMMUNE GYSSESTAD BOLIGER