07 Aug, 2019

Sjukepleiar for HERØY KOMMUNE HELSESYSTERTENESTA

 • HERØY KOMMUNE HELSESYSTERTENESTA

Stillingsbeskrivelse

HERØY KOMMUNE HELSESYSTERTENESTA

Eggesbøvegen 11
6092 FOSNAVÅG

Herøy er ei øykommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Kommunen har storhavet og Sunnmørsalpane som nærmaste nabo. Dette gir unike og allsidige moglegheiter for aktivitetar gjennom heile året.

For tilsette i Herøy kommune er det viktig å vise respekt, ha tillit og fremje samhandling. Kjerneverdiane skal hjelpe oss til å nå visjonen vår, <>.

Sjukepleiar

Org. nr: 964978840 Stillingsident: 4111751844 Presentasjon av stillingen:
Det er ledig 90% stilling som sjukepleiar ved pleie og omsorg, seksjon blå. Stillinga er eit vikariat, men det kan bli høve til fast tilsetting. Turnusen er for tida todelt, med arbeid to av seks helgar. Den som får stillinga må kunne gå nattevakter ved behov. Stillinga er ledig frå 01.09.19.

Arbeidsoppgåver


Sjukepleiefaglege oppgåver.

Kvalifikasjonar

 • bachelorutdanning i sjukepleie
 • vidareutdanning og/eller erfaring innan demensomsorg og/eller psykiatri og/eller miljøterapi er ein fordel
 • kan bruke IKT som arbeidsverktøy, erfaring med Gerica er ein fordel
 • har god munnleg og skriftleg framstillingsevne

Kommunen har nynorsk som administrasjonsmål.

Personlege eigenskapar

 • likar faglege utfordringar
 • har gode samarbeidsevner og likar å jobbe i team
 • har fokus på heilskapleg pasientforløp
 • kan jobbe sjølvstendig
 • er strukturer og evnar å prioritere arbeidsoppgåver
 • er løysingsorientert og fleksibel
 • har evne til å skape tillit og tryggleik mellom pasient og helsepersonell

Det vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar, i tillegg til kunnskapar og erfaring.

Politiattest må kunne leggast fram før tilsetting.

Vi tilbyr

 • løn etter gjeldande tariffavtalar
 • pensjonsordning og frivillig fritidsforsikring
 • fagdag i turnus kvar 6. veke
 • BAT (bevegeleg arbeidstid) som gir personale større fleksibilitet i turnus
 • godt arbeidsmiljø med fokus på fagkompetanse

Tilsetting skjer på dei vilkår som får fram av gjeldande tariffavtalar, lover og reglement.

Aktuelle kandidatar vert kalla inn til intervju. Søkjarlista kan bli offentleggjort.

Ved intern tilsetting kan andre stillingsheimlar bli ledige.

Kontaktinformasjon


Julianne Higraff, Seksjonsleiar, 99210028

Arbeidsstad


Eggesbøvegen 11
6092 Fosnavåg

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:


Arbeidsgivar:Herøy kommune

Referansenr.:4111751844
Stillingsprosent: 90%
Startdato: 01.09.2019
Søknadsfrist: 09.08.2019 PAM

Stillingsnummer: 1515-2019-07-24 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak

Stillingstittel

Sykepleier

Navn på Etat/Enhet

HERØY KOMMUNE HELSESYSTERTENESTA