07 Aug, 2019

Miljøterapeut til våre avdelinger i Fræna og Ålesund for RENA UNGDOMS OG FAMILIESENTER AS

 • RENA UNGDOMS OG FAMILIESENTER AS

Stillingsbeskrivelse

RENA UNGDOMS OG FAMILIESENTER AS

Postboks 2202
6402 MOLDE
Telefon: 40146605
E-post: sjomaeling@rufs.no Web: https://rufs.no

Rena Ungdoms- og Familiesenter AS har barnevernsinstitusjoner på Rena i Hedmark, samt i Ålesund og i Fræna kommuner i Møre og Romsdal.

RUFS gir tilbud til barn og unge fra 12 til 18 (20) år etter funksjon omsorg og akutt.

"RUFS skal bidra til en forandring for barnets og ungdommens beste gjennom å utnytte dets fulle potensiale mot selvstendighet. Dette skapes gjennom tydelige og definerte mål, en kompetent personalgruppe, forutsigbare strukturer, motivasjon, gode relasjoner, aktivitet og mestring .

Nærmere beskrivelse og informasjon om RUFS, er å finne på vår hjemmeside.

Miljøterapeut til våre avdelinger i Fræna og Ålesund

Vi søker etter miljøterapeuter til våre avdelinger i Spjekalvik, Ålesund kommune og Elnesvågen, Fræna kommune. Dette er omsorginstitusjoner for ungdom i alderen 12-18 år.

Vi ønsker å knytte til oss miljøterapeuter som har et ønske om å bidra til en forandring til barnets beste.

Vi ønsker en bredest mulig sammensatt ansattgruppe, både med tanke på alder, erfaring og kjønn. Derfor oppfordrer vi de med erfaring fra lignende arbeid, samt menn til å søke.

Det arbeides i medleverturnus 3-7-4-7.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder:

 • Oppfølging av, og ansvar for det enkelte barn/ungdom.
 • Skriftlig dokumentasjon og rapportering.
 • Samarbeid med den kommunale barneverntjenesten, inntaksenhet, foreldre og nettverk.
 • Generelt miljøterapeutisk arbeid ved institusjonen
 • Praktiske oppgaver ved institusjonen.
 • Primærkontaktoppgaver må påregnes.

Vi tilbyr:
 • Gode utviklingsmuligheter.
 • Lønn etter kvalifikasjoner og gjeldende tariffavtale.
 • Veiledning.
 • Medleverturnus.
 • En spennende hverdag.

Krav til kompetanse
 • Bachelor i barnevern, vernepleie eller sosialt arbeid.

Ønsket kompetanse
 • Kjennskap til Lov om barnevern og øvrig relevant lovverk.
 • God IT-kompetanse og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring fra planarbeid, utarbeidelse av planer og bruk av dette.
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge med ulike omsorgsbehov/barnevern.
 • Videreutdanning i psykosialt arbeid med barn og unge, psykisk helsearbeid eller annen relevant videreutdanning er en fordel
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper
 • Evne til empati, fleksibilitet og fasthet. Evne til å stå i utfordrende situasjoner.
 • Evne til å ta ansvar, og følge opp dette over tid.
 • Evne til intitativ, evne til å se løsninger, samt evne til å arbeide i team.
 • Aktuelle interesser mht. ungdomsgruppen, eks. motorsport
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
PAM

Stillingsnummer: 1502-2019-07-112 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra PAM annonsemottak
Medium: Selvregistrert av arbeidsgiver

Stillingstittel

Sosionom

Navn på Etat/Enhet

RENA UNGDOMS OG FAMILIESENTER AS