Vilkår for bruk

1. Opphavsrett

Informasjonen som publiseres på vårt webområde, er opphavs- og varemerkerettslig beskyttet. Vi lar deg lese og laste ned dette innholdet utelukkende for dine egne, private og ikke-kommersielle formål. Det er ikke tillatt å lage direkte link, hyperlink eller rammelink til JobbOffentlig sin hjemmeside uten at JobbOffentlig gir sin tillatelse.

2. Nedlasting

I den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning, skjer nedlasting på egen risiko, og vi er ikke ansvarlige for skader som kan oppstå som følge av nedlasting, installering, lagring eller bruk av programvare eller innhold fra vårt webområde. Selv om vi bruker oppdatert antivirusprogramvare, fraskriver vi oss ethvert ansvar for skade eller funksjonsforstyrrelse som følge av virus eller ormer, i den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning.

3. Informasjonsinnhold

a) All informasjon som publiseres på vårt webområde, er omhyggelig innsamlet. Noe informasjon kan være levert av tredjeparter, som har hele ansvaret for denne informasjonen. Merk at vi har ingen mulighet til å kontrollere slik informasjon. I den grad ikke annet følger av ufravikelig lovgivning, gir vi ingen garanti og fraskriver oss ethvert ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten, nytten, påliteligheten og aktualiteten av informasjon som publiseres på dette webområdet, og følgene av handlinger eller beslutninger som tas på grunnlag informasjonen som leveres.

b)Vi gir ingen garanti og, fraskriver oss ethvert ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten, nytten, påliteligheten og aktualiteten av informasjon som publiseres på dette webområdet, samt følgene av handlinger eller beslutninger som tas på grunnlag av informasjonen som leveres, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

4. Annonser og jobbsøknader

a)Les vår personvernerklæring før du fremlegger personlige opplysninger. Vi gjør oppmerksom på at vi ved en eventuell fremleggelse av personlige opplysninger for en tredje part ikke er ansvarlige for deres utnyttelse av dine opplysninger . Hvis du ikke får tilbud om SSL-kryptering for sending av personlige opplysninger på e-post til en mulig arbeidsgiver, kan du vurdere om du vil sende søknaden på annen måte.

b) Vi gjør oppmerksom på at en jobb oppføring kan være publisert av et firma eller privatperson med andre målsettninger en vårt formål. Vi kan ikke kontrollere dette. Du burde derfor sjekke identiteten til enhver tredjepart du sender dine personlige opplysninger. Eksempelvis, bør du ikke sende personlige opplysninger til private e-post addresser. Vi oppfordrer til å utvise forsiktighet med å avgi sensitive person opplysninger til rekruterere dersom dette etterspørres. Slike sensitive person opplysninger kan inkludere men er ikke begrenset til fødselsnummer, bankkonto- og kredittkortnummer.

5. Lenker til andre web sider

a) Hvis du følger en ekstern lenke og derved forlater våre hjemmesider, er innholdet av slike områder utenfor vår kontroll og vi er ikke ansvarlige, med mindre vi har hatt faktisk kunnskap om ulovlig innhold på slike sider og har unnlatt å ta affære. I slike tilfeller vil vi fjerne lenken etter å ha undersøkt forholdet.

b) Merk at bruksvilkårene og personvernerklæringen på slike lenkeområder kan skille seg fra vilkårene og personvernstandardene på vårt område. Merk at du bør lese og følge personvernerklæringene og bruksvilkårene som er lagt ut på lenkeområdene.

6. Vedlegg, ulovlig innhold

Forviss deg om at du ikke sender oss vedlegg som inneholder ormer eller virus. Personlige opplysninger som gis til JobbOffentlig, skal ikke inneholde:

  • opplysninger om sykdom
  • opplysninger om graviditet
  • opplysninger om etnisk opprinnelse, politiske meninger, livssyn, fagforeningsmedlemskap, helse og seksualliv
  • krenkende eller injurierende opplysninger
  • opplysninger som ikke har noen rimelig tilknytning til stillingsprofilen.

Opplysningene du gir oss, må ikke være usannferdige, krenke opphavsrettigheter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter, være lovstridige eller krenke tredjeparts rettigheter eller alminnelig sømmelighet ("ulovlig innhold"). Merk at du må holde oss skadesløse mot alle krav og søksmål som reises mot oss som følge av at du gir opplysninger med ulovlig innhold.

7. JobbOffentlig sine rettigheter

a) JobbOffentlig garanterer ikke at tjenestene alltid er tilgjengelige. JobbOffentlig kan ikke utelukke forstyrrelser, budd eller et mulig sammenbrudd av online tjenesten.

b) Systematisk sikkerhetskopiering av serverne blir utført regelmessig. Når du overfører data til JobbOffentlig "uansett type" anbefaler vi deg at du lagrer sikkerhetskopier av dataene dine.

c) JobbOffentlig reserverer seg retten til å endre, utvide, begrense eller trekke tilbake tjenestene sine, til enhver tid. Du har ingen rett til å forlange offentliggjørelse.

8. Annet

Du aksepterer å benytte Internettet på egen risiko. Vi påtar oss ikke ansvar for nedetid hvor vår webside ikke er tilgjengelig på grunn av tekniske problemer eller manglende adgang til internett.
Vi forbeholder oss retten til å endre våre "vilkår for bruk". Ugyldighet eller ufullstendighet i deler av "vilkår for bruk" påvirker ikke gyldigheten for resten.